26/03/2013

Anella Industrial.cat

TECALUM s'ha associat a l'Anella Industrial

L'Anella Industrial és un projecte que va néixer amb l'objectiu de realitzar un desplegament punter d'infraestructures  de telecomunicacions per la interconnexió de sectors empresarials i recursos d'alt nivell tecnològic.

Amb la voluntat d'augmentar la competitivitat dels sectors industrials catalans, potenciar el treball col·laboratiu en 'R+D+i' i facilitar un accés real de les empreses i sectors industrials a les infraestructures TIC de més alt nivell.

Inicialment es va centrar en el sector d’automoció però actualment està fent una forta i ràpida expansió cap a tots els àmbits d’activitat industrial.

A través de l’Anella podem tenir accés a Connectivitat, Integració, Software, Supercomputació, Seguretat, Certificació i Seguretat Industrial, Vigilancia i Control De Processos, Càlcul i Disseny, Enginyeria Inversa, Raw materials Data Base, Enx, Optimitzadors, Espais Certificats, Dinamitzador Sectorial...