02/10/2012

Certificació UNE 15085-2

El dia 2 d´Octubre es va realitzar l'auditoria per a la certificació de TECALUM de soldadura en el sector ferroviari segons la norma UNE 15085-2.

El dia 2 d´Octubre es va realitzar l'auditoria per a la certificació de TECALUM de soldadura en el sector ferroviari segons la norma UNE 15085-2 :  Aplicacions ferroviaries. Soldeig de vehícles i de components ferroviaris.

L'auditoria es va passar satisfactoriament. A partir d'ara i durant els propers tres anys, TECALUM s'acredita a nivell CL4 amb la certificació corresponent, podent realitzar el proces de soldadura amb les garanties partinents.

 

TECALUM empresa associada al Institut Català de la Soldadura :

http://www.itcsoldadura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=713:tecalum-15085&catid=41:noticias-asociados&Itemid=50