27/09/2012

Projecte Tecalum - CEA PROJECT II part

L'orientació a client és un objectiu clar a TECALUM i el pilar principal per a la seva estratègia.

EL CLIENT EN EL FOCUS.

L'orientació a client és un objectiu clar per a totes les empreses però a TECALUM és un pilar principal per a la seva estratègia. Així, per al projecte CEA-CNIM a TECALUM hem hagut d'anar un pas més enllà en tots els nostres processos per tal de satisfer les especificacions i els alts estàndards de qualitat exigits pel client.

Extrusió amb un aliatge 6005 especial per tenir controlades determinades impureses, amb certificat per a cada partida de producció.

Corbat amb radis al límit i amb corbes enllaçades en sentit invers, arribant al límit...

Mecanitzat amb estretes toleràncies en els perfils corbats, fent un premuntatge per validar tots els conjunts amb un sistema làser

I finalment el procés d'anoditzat, protegint les zones en que cal garantir un bon contacte elèctric, i la neteja controlada i amb un embalatge especial que asseguri el nivell d'impureses exigit pel client.