CUPÓ TECNOLÒGIC

04/05/2018

Estudi de viabilitat per la implantació de cèl·lules robotitzades

Tecalum ha començat un estudi per veure la factibilitat d’utilització de robots col.laboratius  en alguns dels seus processos industrials. 

Aquest estudi s’ha iniciat aprofitant el programa de “cupons per ajuts a la innovació” que s'ha finançat “Amb el suport de ACCIÓ” i “Amb la col·laboració de EURECAT”.