REPORTATGE TV OLOT (GARROTXA)

22/05/2015

17 alumnes de tot l’Estat completaran la primera promoció del cicle de disseny i producció per a plàstics i metalls de l’Institut la Garrotxa, únic a Espanya.

 

L’Institut la Garrotxa està a punt de completar la primera promoció del cicle de Grau Superior de Disseny i Producció per a plàstics i metalls, únic a l’Estat espanyol. 17 alumnes estan fent el segon curs del cicle, dels quals 11 ja compten amb un contracte laboral dins d’aquesta modalitat d’FP dual.

A través d’aquest cicle de grau superior, l’alumne es forma en el domini de programes CAD 3D, el Control Numèric, el disseny mecànic i la verificació mitjançant màquines tridimensionals, a més del maneig de màquines d’injecció de plàstic i els seus sistemes automàtics associats.