Senyalització

La característica principal dels nostres productes és la seva lleugeresa i facilitat de formes.

La característica principal dels nostres productes és  la seva lleugeresa, la factibilitat de fabricar les formes requerides pel disseny i la durada gràcies a les propietats que ens ofereix l’alumini.

En l’àmbit de la senyalització podem diferenciar entre els productes de senyalització urbana, com pòsters de senyals de transit, parades de bus, ... i senyalització comercial,  com rètols de façanes comercials, rètols interiors d’informació, panells, amb l’alumini com element principal.