Certificats i controls

La nostra organització està certificada ISO 9001-2008

La nostra organització està certificada amb la ISO 9001 i tots els tractaments de superfície i acabats es realitzen segons les especificacions tècniques de las normes EURAS  i QUALICOAT. 

Altres processos com la soldadura es fan aplicant la normativa i amb les certificacions corresponents al que s'hagi definit en cada cas.

A TECALUM realitzem totes les proves i controls necessaris per a garantir que el producte respongui als requeriments i normes vigents.

  • Assaig atracció de propietats mecàniques.
  • Anàlisi metal.lúrgiques i metal.logràfiques.
  • Control de duresa.
  • Anàlisis de perfiles 2D on line amb la producció.
  • Metrologia 3D.
  • Càlculs de resistència estructural.
  • Control d'acabat i d'aspecte.

Informació addicional