Enginyeria

Gestionem els seus projectes convertint els conceptes i disseny amb productes que donen valor en el mercat.

Gestionem els seus projectes convertint conceptes i disseny en productes que guanyen valor en el mercat.

El Departament d' Enginyeria de TECALUM determinarà els utillatges necessaris per a una fabricació òptima, tant per a l'extrusió del perfil d'alumini, com per  a la mecanització final. Utilitzant els materials i els processos més adequats amb l'objectiu de simplificar la seva elaboració i reduir els costos productius.

És l'excel·lència en la concepció dels processos i la mateixa industrialització dels productes  finals el que ens ha donat el prestigi en el sector del mercat industrial de l'alumini.

TECALUM disposa d'eines CAE de simulació de processos i d'un estudio de punts crítics que juntament amb el Control Dimensional i de Verificació asseguren la qualitat de producte acordada, i el compliment de servei al client.

Tenim enginyers amb alta qualificació i amb el suport del software CAD/CAM per a la preparació de sistemes productius en els centres CNC de mecanització.