Missió, visió, valors

La nostra missió és clara, oferir als nostres clients les millors solucions.

Missió
La nostra missió és clara, oferir als nostres clients les millors solucions.

Tecalum és una empresa industrial que treballant amb Mètode i utilitzant la  millora continua com a eina d'evolució constant, aplicant tecnologia avançada i Desenvolupant i Innovant productes i processos, crea valor i ofereix solucions tècniques amb servei integrat de disseny i fabricació de components i productes acabats en base a perfils d'alumini extruït.

 

Visió
Ser un referent d'evolució i millora constant i estar en el grup que lidera el mercat industrial com a subministradors de peces amb un elevat valor afegit.

La societat Tecalum té uns valors i uns principis clars que s'estableixen per la direcció i que han de ser coneguts per tot el personal i sobre els quals tots els treballadors de l'empresa han d'actuar.

 

Valors

  • Esforç i tenacitat.
  • Respecte i Generositat.
  • Autoestima racional.
  • Entusiasme (i actitud positiva).
  • Flexibilitat; adaptació proactiva als canvis.

 

Principis

  • Rigor i eficiència en la nostra tasca.
  • Acompliment; Compromís amb els objectius i resultats.
  • Assegurar i promoure la iniciativa i la responsabilitat.
  • Treball en equip.
  • Compromís amb l'empresa (treballadors i socis), clients i proveïdors, Societat i Medi Ambient.